Hướng dẫn khởi động lại VPS trên PC/Laptop.

5

Có các cách để khởi động lại VPS như sau:

Cách 1. Click chọn “Restart ZangVPS” khi đó VPS sẽ tự động khởi động lại. Sau đó chỉ cần vào lại VPS như bình thường.

Cách 2. Khởi động lại VPS bằng ToolZangVPS.

Bước 1. Click chuột phải vào “ToolZangVPS” => chọn “Run as administrator” để mở Tool.

Bước 2. Chọn “Restart VPS” đối với ToolZangVPS ver 0.2.3 hoặc “Khởi động lại VPS” đối với ToolZangVPS ver 1.0.2.

Cách 3. Chọn “Start” => “Power” => chọn “Restart“.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan