Hướng dẫn đổi port VPS để tránh bị scan.

5

Cách đổi port VPS như sau:

Cách 1:

Bước 1. Trên thanh taskbar của VPS click mở “PowerShell“.

Bước 2. Nhập lần lượt theo thứ tự từ trên xuống các lệnh sau (Nên copy- paste để tránh bị sai):

  • Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
  • Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 10000
  • shutdown -r -t 

Bước 3. Sau khi copy- paste từng lệnh sẽ hiện như hình dưới => Nhấn “Enter” và đợi VPS restart xong.

Bước 4. Mở “Remote Desktop Connection” => Nhập IP của VPS và thêm port mới vào sau IP.

Ví dụ: IP 123.456.78.910 sau khi đổi port sẽ là 123.456.78.910:10000.  

Cách 2:

Bước 1. Trên taskbar của VPS click chuột phải vào biểu tượng windows (còn gọi là Start) hiện ra menu => chọn “Run“.

Bước 2. Nhập “regedit” => chọn “OK“.

Bước 3.Truy cập theo đường dẫn  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Bước 4. Click chọn “PortNumber” => Tích vào mục “Decimal” => Nhập port mong muốn trong khoảng từ 1 đến 65535 => Chọn “OK“.

Bước 5. Mở PowerShell sau đó copy- paste lệnh sau (mục đích là để tường lửa sẽ không chặn port mà bạn vừa đổi)

  • netsh advfirewall firewall add rule name=”Remote Desktop Service” dir=in action=allow protocol=TCP localport=10000

**Lưu ý: port ở câu lệnh phải giống với PortNumber đổi ở bước 4 (bước 4 mình đổi là 10000 thì bước 5 ở phần cuối của câu lệnh cũng phải là 10000) như vậy khi remote VPS mới không bị tường lửa chặn.

Bước 6. Restart lại VPS mới đổi port là được => Đến lúc vào remote cũng phải thêm port vào sau IP giống với bước 4 của cách 1.

Cách 3:

Bước 1. Truy cập vào https://www.dropbox.com/s/frjalc022xlawdn/Change_Remote_To_10000.ps1?dl=0 

Nếu bắt các bạn đăng nhập các bạn chọn “X”. => Chọn phần tải xuống => Chọn “Direct download” để tải xuống (Thứ tự như hình ở dưới).

Bước 2. Chọn “Giữ lại“.

Bước 3. Tải file xong tiến hành mở file bằng PowerShell.

Khi đó VPS sẽ tự động được đổi port thành 10000 và tự khởi động lại.

Với 3 cách trên giúp đổi port của VPS.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan