Hướng dẫn sử dụng Tool QLTK và bản Java ZNinjaPro (NSO)

5

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn AE dùng Tool QLTK và bản Java ZNinjaPro của bên mình nhé

  1. Review Tool QLTK ZNinjaPro 
  2. Review bản Java ZNinjaPro 
  3. Hướng dẫn Update nhanh Tool ( đối với VPS cũ) 

Đầu tiên, mở Tool QLTK và bản Java ZNinjaPro ở đâu?
– Khi mua VPS bên mình (ở trang cá nhân FB-Zalo hoặc ở Web) mình đã cài sẵn cho ae rồi nhé

Cách mở QLTK và dùng full

=> Xem video tại đây : https://youtu.be/7x-foV1jtVw

Bản Java ZNinjaPro (click vào trực tiếp để mở dùng luôn)
=> Xem video tại đây : https://youtu.be/1cRSs58LFIA


Hướng dẫn Update và tải QLTK => Xem tại đây : https://youtu.be/a0jcB6yF05s


Các video hướng dẫn cụ thể 

Khi sử dụng Tool QLTK , các cài đặt có trong đó bạn phải lưu trên Tool , nếu lưu trên Java Tool sẽ ko thể lưu lại thông tin auto ( ví dụ như lưu pk âm, nếu chat glv ở Java mà bạn đang dùng QLTK sẽ ko lưu lại, bạn phải lưu lại trên Tool mới được)

– đối với các cài đặt ko có trong Tool bạn được lưu trên Java 

1. Giới thiệu: 

2. Hướng dẫn sử dụng ( xem video này là treo từ A-Z luôn) 

*Bản Java thì ấn trực tiếp vào mở luôn nhé ( ko mở qua Micro)

3. Hướng dẫn các tính năng có trên bản ZNinjaPro  

4. Hướng dẫn thêm (NÊN XEM) 

 

 


Các lệnh chat  

1. Chức năng PK âm/Giữ Level
– pkam : Bật/tắt auto PK âm
– uppk : Cài đặt auto Pk âm
– adpk : Auto đánh pk
– acpk : Auto chờ pk
– atpk : Đi Pk âm luôn
– glv : Bật/tắt auto giữ level. khi bật sẽ bật luôn PK âm

2.Chức năng auto Hang động 3x đến 9x
– ahd : Auto đi luôn
– cdhd : Cài đặt các chức năng HD

* Nếu cài HD đi theo nhóm, tất các các acc phải cài giống nhau
Bật tự đi HD
Bật đi hd theo nhóm
Bật up rương
Và nhớ PT nhóm đầy đủ ( đã có HD)

3.Auto PK người/ Cừu sát
– pk : Bật/tắt auto Pk
– cs: Auto cừu sát
– akn : Auto PK người tự tay mình điều khiển vị trí
– akn1 : Auto PK người tự tele theo nhân vật cần pk

Các lệnh bổ trợ cho chức năng này:

– apk : Thêm người vào danh sách pk
– acs: Thêm người vào danh sách cừu sát | chat “acs ig” ( chat acs ig cần cừu sát)
– aspk : Thêm người vào danh sách không PK (an toàn)
– dcs: xóa khỏi danh sách cs
– dpk: xóa khỏi danh sách Pk
– dspk: xóa khỏi danh sách an toàn pk

4.Chức năng ZNinjaPro (Bạn có thể cài đặt ở ZNinjaPro trong game – cạnh Menu Auto)
– yen : Bật/tắt hiển thị tốc độ up yên/level
– ig : Bật/tắt hiển thị tên nhân vật
– hsl : Bật/tắt hồi sinh lượng
– cdld : Cài đặt auto lọc đồ ( có vứt đồ không khóa)
– cdnhay : Cài đặt auto nhảy ( fix cho các server có ma, nhảy lên để không bị né quái )
– hlct : Bật/tắt auto hoàn lương chi thảo
– hlctX : Set điểm hiếu chiến X mới dùng hoàn lương chi thảo ( có thể cài trong NinjaPro)
– hp : Bật/tắt auto mua hp 7x (chủ yếu dùng up LC)
– mp : Bật/tắt auto mua mp 7x (chủ yếu dùng up LC)
– map : Bật/tắt hiện tọa độ/map/khu

5.Chức năng auto giao dịch/cất đồ/lấy đồ khỏi rương
– gdX : Giao dịch vật phẩm có id X cho người đang trỏ vào
– gdvp : Giao dịch tất cả vật phẩm không khóa cho người đang trỏ vào
– cat : Auto cất tất cả vp vào rương
– lay : Auto lấy tất cả vp từ rương vào hành trang
– cdnhan : Cài đặt nhận vật phẩm
– nhan : Auto nhận vật phẩm
– rutX : Rút id vật phẩm X ra khỏi rương ( 1 lần gd max 12 món/ và gd 1 lần)
– rutall : Rút tất cả các vật phẩm từ hành trang ra giao dịch với người chat ( 1 lần gd max 12 món/ và gd 1 lần)

6.Chức năng khác
– kzX : đổi khu X xong tele về tọa độ cũ đang đứng
– up : Cài hẹn giờ up
– cai : Cài giờ on/off
– loggd : xem log đã gd vp
– lognhan : xem log đã nhận vp
– ld : Lọc đồ nhanh
– anbossX : Ẩn Boss, có ID là X ( bật hiện tên quái lên, ở Menu ZNinjaPro )
– hienbossX : Hiện Boss, có ID là X ( áp dụng sau khi đã ẩn ) – chat xong out ra khỏi map nhé