Hướng dẫn đăng nhập nhiều VPS trên PC/Laptop.

5

Để đăng nhập nhiều VPS làm theo các bước sau:

Bước 1Mở trình duyệt vào Google tìm kiếm “Remote Desktop Manager“.

Bước 2. Chọn “Remote Desktop Connection Manager – Tải về ” tìm đúng trang giống trong hình nhé.

Bước 3. Chọn “Tải xuống miễn phí dành cho windows“.

Bước 4. Tiếp tục chọn “Tải xuống miễn phí dành cho PC“.

Bước 5. Khi file đã tải xong bắt đầu tiến hành cài đặt click chọn  ” ^ ” => chọn “Mở“.

Bước 6. Chọn “Next >“.

Bước 7. Tích vào “I accept the terms in the license agreement” đồng ý với điều khoản của nhà phát hành => Chọn “Next >“.

Bước 8. Tiếp tục chọn “Next >“.

Bước 9. Chọn “Install“.

Bước 10. Đợi quá trình cài đặt chạy xong chọn “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt.

Bước 11. Trên thanh taskbar chọn biểu tượng hình kính lúp sau đó tìm “Remote Desktop Connection Manager” mới cài đặt. => click vào “Remote Desktop Connection Manager” để mở.

Bước 12. Góc trên bên tay trái của ứng dụng chọn “File“. => Tiếp tục chọn “New…” để tạo file định dạng RDG nơi chứa các VPS mà các bạn lưu.

Bước 13. Chọn nơi muốn lưu file (có thể đổi tên file tùy ý các bạn ở đây mình để là VPS) => Chọn “Save“.

Bước 14. Khi đã tạo xong file RDG bắt đầu tiến hành thêm VPS vào. Chọn “Edit” => “Add server …“.

Bước 15. Nhập IP đã được cung cấp (nên sử dụng copy-paste để tránh sai sót) => Sau đó chọn “Logon Credentials“.

Ví dụ: IP của mình được cấp là 123.456.78.910 hoặc vpsvn1.zangvps.com:12345

Bước 16. Bỏ tích ở phần “Inherit from parent” => Sau đó tiến hành nhập tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password). => Chọn “Add” để hoàn tất quá trình thêm VPS.

**Lưu ý: Username và Password đều được cung cấp qua tin nhắn để tránh sai sót nên sử dụng copy- paste.

Với cách làm trên ta có thể thêm VPS tiếp theo với các bước tương tự.

Bước 17. Khi đã thêm đủ số VPS mong muốn ta phải lưu lại. Chọn “File” => chọn “Save All“.

Bước 18. Khi muốn mở VPS nào chỉ cần click chọn VPS đó rồi chọn “Yes” là được mở nhiều VPS một lúc đều được. 

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan