[IOS] Hướng dẫn remote VPS trên điện thoại iphone.

5

Để remote VPS trên điện thoại IPhone thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1. Mở App Store => chọn “Tìm kiếm“.

Bước 2. Dưới Tìm kiếm chọn “Trò chơi, App, Câu chuyện, v.v.“.

Bước 3. Tìm kiếm “Remote Desktop“.

Bước 4. Chọn đúng app giống trong hình bên dưới sau đó tải và cài đặt.

Bước 5. Quá trình tải và cài đặt xong => chọn “Mở“.

Bước 6. Cấp quyền cho ứng dụng => chọn “OK“.

Bước 7. Chọn “Continue“.

Bước 8. Cấp quyền sử dụng Bluetooth => chọn “OK“.

Bước 9. Quyền sử dụng camera => chọn “OK“.

Bước 10. Quyền sử dụng Micro => chọn “OK“.

Bước 11. Sau khi cấp đủ quyền cho ứng dụng => chọn ” + ” ở góc trên bên phải để bắt đầu thêm VPS vào điện thoại.

Bước 12. Chọn “Add PC“.

Bước 13. Ở PC Name chọn “Hostname or IP Address“.

Bước 14. Nhập IP của VPS đã được bên cho thuê cung cấp.

**Lưu ý: IP VPS bên mình cung cấp có dạng ví dụ như: 123.456.78.910 hoặc vpsvn1.zangvps.com:12345. 

Bước 15. Phần User Account chọn vào phần ” > “.

Bước 16. Chọn “Add User Account“.

Bước 17. Nhập Username và Password mà bên cho thuê cung cấp.

**Lưu ý: để tránh sai sót nên sử dụng copy thông tin từ tin nhắn của bên cho thuê gửi cho bạn sau đó paste sang.

Bước 18. Nhập xong chọn ” Save ” để lưu lại thông tin tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 19. Trở lại phần Add PC, sau khi đã nhập IP và thêm User Account => chọn “Save” thêm lần nữa để hoàn thành quá trình thêm VPS vào điện thoại để remote. 

Bước 20. Chọn VPS mới thêm vào để mở.

Và đây là kết quả:

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan