Hướng Dẫn Đăng Nhập VPS Trên PC/Laptop.

5

Để đăng nhập VPS trên PC/Laptop bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1. Trên thanh taskbar các bạn chọn biểu tượng tìm kiếm như trong hình

 

Bước 2. Tìm kiếm theo từ khóa ” Remote Desktop Connection” như trong ảnh

 

Bước 3. Nhập thông tin IP đã được cấp khi thuê

Ví dụ: IP có dạng vpsvn4.zangvps.com:11040 hoặc 103.115.53.135 (khi nhập vào sẽ sử dụng thông tin được cấp cho từng khách hàng).

**Lưu ý: IP nên copy/paste để thông tin được chính xác nhất

 

Bước 4. Tiến hành nhập tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password) => Chọn “OK“.

**Lưu ý: Trường hợp thứ nhất phải nhập đủ cả tên đăng nhập và mật khẩu.

       Trường hợp còn lại chỉ yêu cầu nhập mật khẩu mà thôi

      (để tránh xảy ra sai sót nên sử dụng copy-paste thông tin đăng nhập đã được cấp)

Bước 5. Chọn “Yes“.

Kết quả:

Chúc các bạn thành công.

 

 

Bài viết có liên quan