Hướng dẫn đổi hình nền trong VPS.

5

Để đổi hình nền trong VPS làm như sau:

Bước 1. Click chuột phải vào chỗ trống trên màn hình để mở menu chuột phải => Chọn “Screen resolution“.

Bước 2. Chọn “Make text and other items larger or smaller“.

Bước 3. Tiếp tục chọn “Change desktop background“.

Bước 4. Chọn hình nền muốn đổi => Sau đó chọn “Save changes” để đổi hình nền.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan