Hướng dẫn đổi mật khẩu VPS.

5

Đổi mật khẩu của VPS với cách và bước như sau:

Cách 1: Đổi mật khẩu VPS bằng “FastConfig“.

Bước 1. Click mở “FastConfig…“.

Bước 2. Nhập mật khẩu mới => chọn “Config“.

Khi đổi mật khẩu thành công màn hình sẽ hiện như hình bên dưới, click tắt đi là được.

Còn khi mật khẩu không đủ an toàn sẽ gặp lỗi như hình bên dưới.

**Lưu ý: nếu mật khẩu mới không đáp ứng đủ tính bảo mật, hệ thống sẽ không cho phép đổi và vẫn giữ nguyên mật khẩu cũ. Mật khẩu mới phải gồm CHỮ IN HOA + chữ thường + chữ số + ký tự đặc biệt. 

Ví dụ: Hung178@ , sOn.123 , H1oa# 

Cách 2: Đổi mật khẩu qua ToolZangVPS.

Bước 1. Click chuột phải vào biểu tượng ToolZangVPS xuất hiện menu => chọn “Run as adiminstrator“.

Bước 2. Chọn Pass VPS (trong hình là sử dụng tool ver 0.2.3 nếu là ver 1.0.2 sẽ là Đổi lại Pass VPS) => Nhập mật khẩu mới => Chọn “Đổi“.

Màn hình sẽ hiện như hình dưới

**Lưu ý: Nếu bạn sử dụng ToolZangVPS để đổi mật khẩu độ an toàn và bảo mật của mật khẩu vẫn phải đáp ứng những yêu cầu gồm

CHỮ IN HOA + chữ thường + Chữ số + Ký tự đặc biệt

Nếu đổi thành công thì không sao, nhưng nếu đổi không thành công cũng không có thông báo như ở cách 1 nên khuyến khích các bạn nên sử dụng cách 1.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan