[Android] Hướng dẫn remote VPS trên điện thoại chạy hệ điều hành android.

5

Để remote VPS trên điện android làm theo các bước sau:

Bước 1. Vào CH Play  => Chọn “Tìm kiếm ứng dụng và trò chơi“.

Bước 2. Tìm kiếm “Remote desktop“.

Bước 3. Tìm đúng ứng dụng giống hình bên dưới.

Bước 4. Tiến hành cài đặt.

Bước 5. Quá trình tải và cài đặt xong => chọn “Mở“. Nếu nó bắt cấp quyền cho ứng dụng các bạn cứ OK hết cho mình nhé.

Bước 6. Sau khi đã vào được ứng dụng như hình bên dưới ta chọn ” + ” để thêm VPS vào điện thoại.

Bước 7. Chọn “Add PC“.

Bước 8. Ở phần PC NAME nhập IP được cấp (để tránh sai sót nên copy- paste)

**Lưu ý: VPS bên mình cho thuê có IP dạng: 123.456.78.910 hoặc vpsvn1.zangvps.com:12345. (đây chỉ là ví dụ nhé mỗi VPS sẽ có IP khác nhau)

Bước 9. USER ACCOUNT chọn “Ask when required“.

Bước 10. Bỏ tích “Ask when required” chọn “Add user account“.

Bước 11. Nhập đúng “USERNAME” và “PASSWORD” (nên sử dụng copy- paste để tránh bị sai). => nhập xong chọn “Save“.

Bước 12. Ở góc trên bên phải chọn “SAVE” thêm lần nữa.

Bước 13. Chọn VPS mới thêm vào để mở.

Bước 14. Nếu có thông báo như trong hình phía dưới các bạn chọn “CONNECT“.

Trên là các bước hướng dẫn các bạn thêm VPS vào điện thoại android .

Chúc các bạn thành công.

Bài viết có liên quan