[Android] Hướng dẫn remote nhiều VPS trên điện thoại chạy HĐH android.

5

Để remote nhiều VPS trên điện thoại chạy hệ điều hành android làm theo các bước sau:

Gọi VPS đã thêm trước đó là VPS1 và VPS mới thêm vào là VPS2

Bước 1. Tiến hành thêm VPS2, chọn “+” => chọn “Add PC“.

Bước 2. PC NAME nhập IP đã được cấp cho VPS2 => Ở phần USER ACCOUNT chọn giống hình bên dưới.

Bước 3. Tích vào administrator. => Sau đó chọn “SAVE” để hoàn tất quá trình thêm VPS2

Bước 4. Chọn VPS2 và mở VPS này lên.

 

 Bước 5. Khi mở lên sẽ gặp các trường hợp sau. 

**Lưu ý: do ở bước chọn USER ACCOUNT ta đã chọn administrator đây là tài khoản của VPS1 nên khi mở VPS2 sẽ không vào được và hiện như hình bên dưới.

Trường hợp 1: Có thông báo này => Chọn “OK“.

Trường 2: Hoặc sẽ hiện như hình này.

Bước 6. Nhập Password được cấp cho VPS2.

Trường hợp 1:

Trường hợp 2:

Bước 7. Nhập xong chọn giống hình bên dưới để vào VPS2.

Trường hợp 1: Chọn hình mũi tên bên cạnh Password để vào VPS2.

Trường hợp 2: Chọn “Continue“.

Bước 8. Sau khi vào VPS2 thành công tìm và mở “FastConfig“.

Bước 9. Đổi mật khẩu của VPS2 giống với VPS1 để cho 2 VPS cùng sử dụng chung 1 USER ACCOUNT.

Sau khi đổi mật khẩu VPS2 giống với VPS1. Thoát ra vào lại VPS2 nếu vẫn hiện như hình dưới này:

Chỉ cần nhập Password mới đổi => Chọn “Continue” để vào. Từ lần này các lần sau sẽ không cần phải nhập lại nữa.

Với các VPS tiếp theo các bạn cũng làm tương tự chỉ việc cho các VPS của bạn sử dụng chung 1 USER ACCOUNT. Khi đó bạn muốn mở VPS nào chỉ cần chọn và mở nó lên mà không cần phải nhập lại mật khẩu.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan