[Android] Hướng dẫn khởi động lại VPS trên điện thoại android.

5

Có các cách để khởi động lại VPS trên điện thoại android như sau:

Cách 1. Chọn “Start” => Chọn “Power” => Chọn “Restart“. 

Cách 2. Chọn “Restart ZangVPS” VPS sẽ tự khởi động lại.

Cách 3. Khởi động lại VPS bằng ToolZangVPS

Bước 1. Đưa trỏ chuột đến ToolZangVPS sau đó di vào màn hình đến khi xuất hiện menu như hình bên dưới. => Sau đó chọn “Run as administrator”.

Bước 2. Chọn “Restart VPS” đối với tool ver 0.2.3 nếu là tool ver 1.0.2 chọn “Khởi Động Lại VPS“.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan