Hướng dẫn tải game Làng Lá Phiêu Lưu Ký bằng ToolZangVPS 2.0.

5

Bước 1. Mở ToolZangVPS.

Bước 2. Click chọn “Tải Làng Lá” => “Đồng ý” => Khi đó file LangLaFull.exe sẽ được tải về thư mục “Files” => Tải xong sẽ có thông báo như hình dưới.

Đồng thời game cũng sẽ được mở lên ngay sau đó. Một shortcut Làng Lá cũng được tạo ra trên desktop.

Trường hợp gặp lỗi ổ C: dẫn đến không thể đăng nhập được vào game, cách fix như sau:

Bước 1. Mở “File Explorer” => “This PC” => “Local Disk (C:)”  => Xóa file “LangLa

 

Bước 2. Vẫn đang trong ổ C: => chọn “Users” => chọn “Administrator” => Xóa tiếp file “animesoft” đi là xong.

 

Bước 3. Tải lại game bằng Tool và trải nghiệm thôi.

 

Chúc các bạn thành công

 

Bài viết có liên quan