Hướng dẫn tải game Gọi Rồng Online bằng ToolZangVPS.

5

Bước 1. Mở ToolZangVPS 2.0.

Bước 2. Click chọn “Tải Gọi Rồng” => Chọn “Đồng ý“. => Khi đó file GoiRong.exe sẽ được tải về thư mục “Files” => Tải xong sẽ có thông báo như hình dưới.

Đồng thời game cũng sẽ được mở lên ngay sau đó. Một một shortcut Gọi Rồng cũng được tạo ra trên desktop.

Bước 3. Tích chọn hết các ô còn trống => Chọn “Xác nhận“. 

Đợi quá trình tải dữ liệu kết thúc đăng nhập vào chơi như bình thường.

Trường hợp gặp lỗi ổ C: dẫn đến không thể đăng nhập được vào game, cách fix như sau:

Bước 1. Mở “File Explorer” => “This PC” => “Local Disk (C:)”  => Xóa file “GoiRong

Bước 2. Vẫn đang trong ổ C: => chọn “Users” => chọn “Administrator” => Xóa tiếp file “gro” đi là xong.

Bước 3. Tải lại game bằng Tool và trải nghiệm thôi.

 

Chúc các bạn thành công

 

Bài viết liên quan