Hướng dẫn sử dụng tính năng PK âm giữ level của bản mod NSO HD9x PRO.

5

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài auto PK âm của bản NSO HD9x PRO.

Đầu tiên các bạn phải chuẩn bị 3 nick gồm:

  • N1.  Nick chính cần giữ level.
  • N2.  Nick mạnh hơn nick chính (càng mạnh càng tốt mạnh hơn nick chín cần giữ level).
  • N3   Nick yếu hơn nick chính (càng yếu càng tốt và yếu nhất trong 3 nick).

Bước 1. N1 đến vị trí PK âm có tọa độ 35/912, chat “uppk“.

Bước 2. Tiến hành cài đặt => chọn “Lưu“.

Ví dụ:

Khu chờ pk: 7 (khu 7 sẽ là nơi mà nick N1 giết nick N3 để tăng điểm hiếu chiến lên 11 điểm)

khu đánh pk: 5 (khu 5 sẽ là nơi mà nick N2 giết nick N1 để giữ level cho N1)

Máp đánh pk: 55 (đây sẽ là map auto PK âm)

Tọa độ X: 35

Tọa độ Y: 916

Phần trăm pk âm: 80 (nếu kinh nghiệm của nick N1 đạt đến 80% sẽ đi PK âm) 

Bước 3. Nick N1 chat “pk” để bật pk âm kinh nghiệm và giữ level.(sẽ có thông báo “[ZANGVPS] Bật tự động auto pk âm kinh nghiệm“)

Bước 4. Nick N2 chat “uppk” và cài đặt thông số giống với nick N1 => chọn “Lưu“.

Bước 5. Nick N2 chat tiếp “dpk“.

**Lưu ý : nick N2 sẽ chuyển sang khu 5 đứng đúng tọa độ đã cài và chờ đánh nick N1.

Bước 6. Nick N3 chat “uppk” và cài đặt y hệt bên trên => chọn “Lưu“.

Bước 7. Nick N3 chat “cpk” 

**Lưu ý: Khi đó nick N3 sẽ chuyển map sang khu 7 để cho nick N1 giết chết cho đến khi nick N1 đủ 11 điểm hiếu chiến.

Bước 8. Nick N1 chat “ts92“.

Nick N1 vẫn sẽ đánh quái lv92 như bình thường. Khi nào exp của N1 đạt 80% nó sẽ chuyển đến đúng map, khu, tọa độ mà N3 đứng để giết N3. Khi đạt đủ 11 điểm hiếu chiến N1 sẽ chuyển sang đúng map, khu, tọa độ nơi N2 đứng để N2 giết đến khi kinh nghiệm của N1 xuống -20%. Bây giờ N1 sẽ tự động trở lại map quái lv 92 để up bình thường.

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cài auto pk âm trong bản mod NSO HD9x PRO.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên qua