Server Vật Lý

  • Tin tức – Hướng dẫn

Bảng giá dịch vụ máy chủ vật lý có GPU

CPU CORES RAM DISK GPU IP PORT TIME SETUP GIÁ Inbox tư vấn
2 x Xeon E5-2670v1 16 x 2.6 Ghz 16 GB 1 x 480 GB Nvidia Quadro 2GB 2 IP 1Gb 24h 1.500.000đ
Liên hệ
2 x Xeon E5-2670v1 16 x 2.6 Ghz 32 GB 1 x 480 GB Nvidia Quadro 2GB 2 IP 1Gb 24h 1.900.000đ
Liên hệ
2 x Xeon E5-2670v1 16 x 2.6 Ghz 64 GB 2 x 480 GB Nvidia Quadro 2GB 2 IP 1Gb 24h 2.300.000đ
Liên hệ
2 x Xeon E5-2670v1 16 x 2.6 Ghz 128 GB 2 x 480 GB Nvidia Quadro 2GB 2 IP 1Gb 24h 2.700.000đ
Liên hệ

Bảng giá dịch vụ máy chủ vật lý không GPU

CPU CORES RAM DISK IP PORT TIME SETUP GIÁ Inbox tư vấn
2 x Xeon E5-2670 V1 16 x 2.6 Ghz 32 Gb 1 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 1.800.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2670 V1 16 x 2.6 Ghz 64 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.200.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2670 V1 16 x 2.6 Ghz 128 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.600.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2637 V2 8 x 3.5 GHz 32 Gb 1 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 1.800.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2637 V2 8 x 3.5 GHz 64 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.200.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2637 V2 8 x 3.5 GHz 128 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.600.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2680 V2 20 x 2.8 Ghz 32 Gb 1 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.100.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2680 V2 20 x 2.8 Ghz 64 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.500.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2680 V2 20 x 2.8 Ghz 128 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.900.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2680 V4 28 x 2.4 Ghz 64 Gb 1 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 2.700.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2680 V4 28 x 2.4 Ghz 128 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 3.300.000đ
Đặt hàng
2 x Xeon E5-2680 V4 28 x 2.4 Ghz 256 Gb 2 x SSD 480Gb 2 IP 1Gb 24h 3.900.000đ
Đặt hàng