[IOS] Hướng dẫn remote nhiều VPS trên IPhone.

5

Dùng app Remote Desktop Mobile để remote nhiều VPS trên điện thoại Iphone tiến hành các bước như sau:

Để tiện cho việc giải thích và cũng để dễ hiểu hơn mình gọi VPS đã thêm trước đó là VPS1 và VPS mới thêm vào là VPS2.

Bước 1. Với VPS2 ta tiến hành thêm vào tương tự như VPS1. Chọn ” + “.(Các VPS sau cũng làm tương tự.)

Bước 2. Tiến hành nhập IP của VPS2 như bình thường => Sau đó chọn “Ask When Required” để mở User Account.

Bước 3. Chọn “Administrator” (đây là Account của VPS1)

**Lưu ý: Bình thường ta sẽ chọn Add User Account nhưng trước đó ta đã có Account của VPS1 (Administrator) nên không cần thêm nữa.

Bước 4. Chọn “Save” để lưu lại.

Bước 5. Chọn VPS2 mới tạo để mở nó lên.

Bước 6. Khi mở VPS2 mới thêm vào sẽ gặp lỗi như trong hình bên dưới, vì khi thêm VPS2 nhưng không dùng Account của nó, mà ta sử dụng Account của VPS1. Sẽ xảy ra 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Chọn “OK“.

Trường hợp 2: Sẽ hiện như này.

Bước 7. Nhập Password đã được cấp cho VPS2.

Trường hợp 1: Tiến hành nhập Password của VPS2.

Trường hợp 2: Nhập Password của VPS2.

 

Bước 8. Sau khi nhập Password xong.

Trường hợp 1: Chọn hình mũi tên bên cạch Password để vào VPS2.

Trường hợp 2: Chọn “Continue” để vào VPS2.

Bước 9. Sau khi vào VPS2 thành công chọn “FastConfig” giống như trong hình và mở nó lên.

Bước 10. Trong “FastConfig” tiến hành đổi Password của VPS2 giống với Password của VPS1. => đổi xong chọn “Config“.

Sau khi đổi Password của VPS2 giống với VPS1 cả 2 VPS đã cùng sử dụng 1 User Account. Thoát ra vào lại VPS2 mới thêm, nếu nó yêu cầu nhập lại mật khẩu như hình bên dưới.

Nhập Password mới đổi => Chọn “Continue“. Sau lần này các lần sau muốn vào VPS nào chỉ cần chọn VPS đó là vào được.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết liên quan