Danh Sách ID Map trong Ninja School:

Map0: Nhà thi đấu Haruna
Map1: Trường Hirosaki
Map2: Khu luyện tập
Map3: Đồng Hachi
Map4: Rừng đào Sakura
Map5: Rừng trúc Utra
Map6: Thác Kitajima
Map7: Rừng Mishima
Map8: Sông Watamaro
Map9: Nghĩa địa Izuko
Map10: Làng Kojin
Map11: Miếu Kamo
Map12: Miếu Oboko
Map13: Rừng gỗ Kouji
Map14: Rừng Aokigahara
Map15: Vách núi Ito
Map16: Thung lũng Taira
Map17: Làng Sanzu
Map18: Sân đền Orochi
Map19: Ngôi đền Orochi
Map20: Chân thác Kitajima
Map21: Đồi Fumimen
Map22: Làng Tone
Map23: Vách Ichidai
Map24: Đỉnh Ichidai
Map25: Đồi Kokoro
Map26: Cánh đồng Fuki
Map27: Trường Haruna
Map28: Ký túc xá Haruna
Map29: Hang Aka
Map30: Suối Akagi
Map31: Bờ biển Oura
Map32: Làng chài
Map33: Rừng Moshio
Map34: Đão Hebi
Map35: Hang Meiro
Map36: Đồng Kisei
Map37: Núi Hashigoto
Map38: Làng Chakumi
Map39: Sông băng Yamato
Map40: Cánh đồng Hiya
Map41: Khu đá đỏ Akai
Map42: Khu đá đỏ Aiko
Map43: Làng Echigo
Map44: Đỉnh Okama
Map45: Hang núi Kurai
Map46: Hồ Stuki
Map47: Hẻm núi Takana
Map48: Làng Oshin
Map49: Đền Amaterasu
Map50: Rừng Kanashii
Map51: Rừng Toge
Map52: Rừng Kappa
Map53: Động Tamatamo
Map54: Đền Harumoto
Map55: Phong ấn Ounio
Map56: Nhà thi đấu Ookaza
Map57: Sân sau Miếu Oboko
Map58: Sân sau đền Orochi
Map59: Mũi Hone
Map60: Cửa hang Aka
Map61: Cửa biển Kawaguchi
Map62: Hang Chi
Map63: Hang Ha
Map64: Hang Kugyou
Map65: Mũi Nuranura
Map66: Khe núi Chorochoro
Map67: Núi Ontake
Map68: Núi Anzen
Map69: Vách Ainodake
Map70: Thung lũng chết
Map71: Rừng già
Map72: Trường Ookaza
Map73: Nhà thi đấu Hirosaki
Map74: Hang Inoshishi
Map75: Đấu trường cấp 10
Map76: Đấu trường cấp 20
Map77: Đấu trường cấp 30
Map78: Địa đạo Chikatoya
Map79: Đấu trường cấp 40
Map80: Cửa Chờ
Map81: Cửa Siêu Tốc
Map82: Cửa Né Tránh
Map83: Cửa Phản Đòn
Map84: Cửa Hỏa
Map85: Cửa Phong
Map86: Cửa Băng
Map87: Cửa Sa Mạc
Map88: Cửa Đồi Núi
Map89: Cửa Đầm Lầy
Map90: Cửa Bùa Chú
Map91: Động bàn tơ
Map92: Hang dơi
Map93: Hang thủ lĩnh
Map94: Hang tổ ong
Map95: Động bọ ngựa
Map96: Hang kỳ đà
Map97: Thiên Vương Động
Map98: Căn cứ địa
Map99: Bạch đài
Map100: Hành lang giữa
Map101: Hành lang trên
Map102: Hành lang dưới
Map103: Hắc đài
Map104: Cắn cứ địa
Map105: Tam hợp sơn động
Map106: Long xà động
Map107: Hoàng xà động
Map108: Xích trùng động
Map109: Ngân lang động
Map110: Khu báo danh
Map111: Lôi đài
Map112: Thất thú ải
Map113: Khu vực chờ
Map114: Thạch không vực
Map115: Sinh tử vực
Map116: Luân hồi kiếp
Map117: Khu báo danh
Map118: Báo danh gia tộc
Map119: Báo danh gia tộc
Map120: Sảnh 1
Map121: Hành lang 1
Map122: Hành lang 2
Map123: Hành lang 3
Map124: Sảnh 2
Map125: Độc phong sơn
Map126: Địa trùng sơn
Map127: Mộc hỏa vực
Map128: Sơn vương trại
Map129: Lôi đài
Map130: Kẹo chiến
Map131: Kẹo trắng
Map132: Kẹo đen
Map133: Phòng chờ
Map134: Núi Doragon
Map135: Rừng Majo
Map136: Vực Yunikoon
Map137: Động Kingu
Map138: Làng Fearri
Map139: Quỷ Sơn
Map140: Sơn Hải Vực
Map141: Đoạn Sơn
Map142: Đão Quỷ
Map143: Sinh Tử Kiều
Map144: Nhân Duyên Lộ
Map145: Hoang Trấn
Map146: Mài Tâm Lộ
Map147: Bát Thụ Hoang Lâm
Map148: Cửu Mộc Hoàng Kiều
Map149: Lôi đài
Map150: Chiến trường Hirosaki
Map151: Chiến trường Haruna
Map152: Chiến trường Ookaza
Map153: Khu vực giao lưu
Map154: Phòng chờ Hirosaki
Map155: Phòng chờ Haruna
Map156: Phòng chờ Ookaza
Map157: Tam Nhân Quan 1
Map158: Tam Nhân Quan 2
Map159: Tam Nhân Quan 3