Xem Video Hướng Dẫn Sử Dụng MICRO tại đây

  VPS bên mình hỗ trợ MICRO ZANGVPS PRO với các tính năng như sau:
   – Auto tối ưu CPU
   – Chuyển sang chế độ Giảm Dung Lượng nhanh và ngược lại ( lưu lại thông tin sau mỗi lần chuyển)
   – Ấn 1 click là tối ưu CPU ngay
   – Tôi ưu code, tránh lỗi Game 

   Nếu chưa có ở VPS bạn vào ToolZangVPS 2.0 -> ấn Mở Micro -> Tool sẽ tải cho bạn file tên micro, bạn mở lên dùng bình thường nhé.

   Khi mua VPS bạn sẽ nhìn thấy MICRO như sau:

   Mặc định sẽ là(nếu treo bình thường bạn cứ để mặc định,không cần chỉnh gì cả)
   – Màu bật sẵn
   – Auto Tối ưu CPU bật sẵn ( 5p không thao tác sẽ tự động tối ưu)