Hướng dẫn mua VPS trên Portal VPSGame xem tại đây nhé: Click vào đây

Hướng dẫn mua VPS trên portal.vpsgame.net

Bên mình có 3 loại VPS
+ Cloud VPS ( IP Riêng) : Dùng cho treo các Game NSO,NRO,HSO,.. Treo TK Ads, nuôi, ngâm Tk,…
+ NAT VPS ( IP Chung) : Giá rẻ hơn 10k , Dịch vụ và Game nào ko yêu cầu IP Riêng thì mua loại này nhé ( cân nhắc trước khi mua)

+ Giá nâng cấp cấu hình 60k/1Core | 40k/GB RAM | 20k/10GB DISK.
+ VPS US ( MỸ) : IP Riêng,  không nâng cấp cấu hình

Hệ điều hành: WinServer 2012,2016,2019,Win 10,CentOS7. Bạn nên chọn Win2012(nhẹ nhất,tối ưu nhất) hoặc 2016  ( 2 bản Win này đã cài sẵn File game và ToolZangVPS) , các hệ điều hành khác phù hợp cho chạy Quảng Cáo, Tool MMO,.. không phù hợp treo Game. nếu chọn sai có thể Rebuild lại nhé.

Bạn hãy đọc và tìm hiểu kĩ trước khi mua nhé 😀

Trong VPS đã cài sẵn các bản NSO xem tại đây : Click vào đây

Khi mua xong có thể tải các game NRO,HTTH,HSO,Làng Lá, Gọi Rồng,.. trong ToolZangVPS.