[IOS] Hướng dẫn đổi hình nền của VPS trên điện thoại iphone.

5

Để đổi hình nền VPS trên điện thoại các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1. Di trỏ chuột đến chỗ trống trên màn hình và dí cho đến khi hiện ra menu giống trong hình (nếu điều khiển bằng cảm ứng không dùng con trỏ chuột thì chỉ cần dí vào chỗ trống trên màn hình là được). => Sau đó chọn “Screen resolution“.

Bước 2. Chọn “Make text and other items larger or smaller“.

Bước 3. Chọn “Change desktop background“.

Bước 4. Chọn hình nền muốn thay đổi. => sau đó chọn “Save change” để lưu hình mới đổi.

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan