Hướng dẫn đăng nhập VPS khi nhập sai pass.

5

Để đăng nhập VPS khi nhập sai pass tiến hành theo các bước sau:

Bước 1.Chọn vào biểu tượng của Remote Desktop Mobile. Thoát ra khỏi VPS.

Bước 2. Chọn phần 3 gạch giống trong hình

Bước 3. Chọn “User Accounts

Bước 4.

Bạn nên check lại thông tin username, cụ thể là administrator đã đúng chưa rồi làm theo bước sau:

Chọn “administrator” => Copypaste pass VPS  => Sau đó chọn “SAVE“.

Sau đó chọn VPS  và mở như bình thường.

 

Chúc các bạn thành công.

 

Bài viết có liên quan: