Bạn vào đây để xem hướng dẫn chi tiết sử dụng Web Portal nhé : Click vào đây

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong Portal.

Bao gồm các chức năng:
– Mua VPS | Tạo mới VPS sẽ có 2 loại IP Riêng và NAT VPS(IP chung)
– Quản lý dịch vụ, Quản lý thanh toán, Quản lý khách hàng, Nhật kí hoạt động…

– Các chức năng sử dụng quan trọng nhất bao gồm ( trong phần Quản lý dịch vụ)

+) Bật,Tắt VPS; Khởi động lại VPS; Gia hạn VPS; Rebuild VPS(cài lại hệ điều hành);
Bật/Tắt tự động gia hạn; Đổi Khách Hàng ; Xuất Excel ; Console VPS ; Hủy VPS(Hủy sẽ tắt VPS, ko được hoàn tiền đâu nha)

Khi thao tác bạn tích chọn vào VPS mới thao tác chức năng được nhé!!